LaTeX

K čemu použít balíček ulem?
Jak vertikálně vycentrovat text doprostřed stránky?
Jak si zvolit vlastní odrážku v prostředí itemize?
Proč se číslují stránky i po použití \pagestyle{empty}?

Moje práce

Maturitní téma: České novinářství
Referát: Válka o Falklandy
Seminární práce: Vznik a vývoj Vesmíru
Referát: Stephen King - Misery